Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku
przy Katolickim Stowarzyszeniu
Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wydarzenia
  4. O nas
  5. Galeria
  6. Kontakt
  7. K S N D E

KRS: 0000219284

Wpłata 1% z podatku dla organizacji
pożytku publicznego

Nasze warsztaty działają przy organizacji pożytku publicznego - Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych diecezji Ełckiej - i jak inne tego typu placówki nie czerpią zysków z prowadzonej przez siebie działalności. Wszelkie datki jakie uda nam się zdobyć z wystaw i kiermaszy, przeznaczamy na zakup materiałów do terapii , dopłaty do wycieczek lub innych spraw służących naszym podopiecznym. Jest nam coraz trudnej sprostać wyzwaniom jakie niesie w sobie praca i pomoc niepełnosprawnym.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej zastało założone w 1995r. Statut Organizacji Pożytku Publicznego uzyskało w 2004r. Organizacją zarządza prezes - Helena Arciszewska, skarbnik - Helena Brzezińska oraz sekretarz - Walentyna Hryniewicz. Dzięki stowarzyszeniu nasze warsztaty nadal niosą pomoc niepełnosprawnym.

Dlatego też apelujemy o pomoc finansową

Przekazując nam 1%, prosimy wypełnić odpowiednią rubrykę w formularzach PIT- 36, PIT-37 lub PIT-28. O ten właśnie 1% ulega zmniejszeniu kwota przekazywana fiskusowi. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej i numer pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 0000219284. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać na Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół ( art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Podatnik nie może podzielić 1% pomiędzy kilka organizacji. Pieniądze - 1 % podatku należnego - na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty zostaną potrącone koszty przelewu.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
KRS: 0000219284
19-300 Ełk, ul.Kolejowa 31, skr.pocz. 97, tel/fax (87)610 44 66
Nr konta: Bank BPH
46 1060 0076 0000 3200 0136 6995


[Rozmiar: 2966 bajtów]