Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wydarzenia
  4. O nas
  5. Galeria
  6. Kontakt
  7. K S N D E

Ceramiczna
Krawiecka
Modelarska
Muzyczno-teatralna
Plastyczna
Pracy biurowej
Rehabilitacyjna
Techniczna
Tkacko-hafciarska
Życia codziennego
Księga gości


Rok 2015

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Informujemy, że na podstawie decyzji z dnia 18 marca 2014 roku nr 176/2014 Ministra Administracji i Cyfryzacji została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w terminie do 28 lutego 2015 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 186620 złotych, celem pozyskania środków na remont obiektu Stowarzyszenia w Ełku, przeznaczonego na placówkę terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych, poprzez pokrycie kosztu przebudowy wejścia głównego, klatki schodowej oraz dachu tj. wykonania robót ziemnych, prac rozbiórkowych, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, robót wykończeniowych.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych w formie sprzedaży cegiełek wartościowych wyniosła łącznie 1610 złotych.

2. Zebrane środki zostały przekazane na pokrycie kosztu przebudowy wejścia głównego, udokumentowane fakturą VAT nr 01/02/15.

3. Niesprzedane cegiełki wartościowe o łącznej wartości 185010 złotych zostały komisyjnie zniszczone.

Podpisy:

Joanna Hirsztritt - Prezes

Bożena Kozłowska - Skarbnik

Ks. Tadeusz Herman - Asystent Kościelny
PRZEKAŻ
NAM


KRS:
0000219284

Dane KRS: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ