Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku
przy Katolickim Stowarzyszeniu
Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wydarzenia
  4. O nas
  5. Galeria
  6. Kontakt
  7. K S N D E

Ceramiczna
Krawiecka
Modelarska
Muzyczno-teatralna
Plastyczna
Pracy biurowej
Rehabilitacyjna
Techniczna
Tkacko-hafciarska
Życia codziennego
Księga gościAlbertiana 2015

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 9 marca, odbyła się gala XV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”;. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacja im. Brata Alberta.

Laureaci

Region I (woj.: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie):
1. Zespół teatralny RECEPTA z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie (przedstawienie: „Siewcy”)
2. Zespół teatralny POTRAFIE ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną Oligo we Włocławku (przedstawienie: „Kopciuszek”)
3. Zespół teatralny ZGIEŁK z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku (przedstawienie: „Chory z urojenia”)


Na poniższych zdjęciach ceremonia wręczenia nagród w Krakowie, oraz zdjęcia z Torunia (II etap)
MY I NASZ TEATR 22 luty 2015

22 lutego 2015 r z inspiracji Stowarzyszenia Dobro Wspólne w Ełckim Centrum Kultury odbyła się impreza dobroczynna zatytułowana „MY I NASZ TEATR”. Celem organizacji imprezy było zbieranie funduszy na prace remontowe obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej poprawiające warunki rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Łącznie zebrano kwotę 11.297 zł w tym 8.077 zł z licytacji dzieł wykonanych przez uczestników Naszych Warsztatów. Teatr „ZgiEłk” działający przy naszym ośrodku pochwalił się inscenizacją dwóch miniatur Moliera: „Skąpiec” oraz „Chory z urojenia”. Ponadto występy uświetnili Klaudia Mużyło, Kacper Kasprzak i Kamil Maciorowski. W trakcie imprezy można było podziwiać wystawę prac plastycznych oraz zakupić wyroby rękodzieła wykonane przez osoby


Razem łatwiej – aktywizacja społeczna osób z upośledzeniem umysłowym

Trwa realizacja projektu pn. Razem łatwiej – aktywizacja społeczna osób z upośledzeniem umysłowym” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Od września rozpoczęła się realizacja następujących zadań: zajęcia popołudniowe dla 22 podopiecznych WTZ oraz dla 10 wolontariuszy Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas tj. zajęcia cukiernicze, rękodzielnicze oraz wyjścia integracyjne poza WTZ. Dodatkowo w godzinach popołudniowych odbywają się warsztaty muzyczno-teatralne, w trakcie których podopieczni WTZ oraz wolontariusze ECWC przygotowują przedstawienie, które zostanie zaprezentowane podczas grudniowej Gali. Poza wyżej wymienionymi działaniami podopieczni WTZ mogą ciągle liczyć na konsultacje indywidualne ze specjalistami. Konsultacje te, stanowią odpowiedź na trudności napotykane w procesie aktywizacji społecznej. Wśród specjalistów, którzy cieszą się dużym zainteresowaniem jest logopeda i seksuolog. Natomiast rodzice, opiekunowie osób z upośledzeniem umysłowym uczestniczą dwa razy w miesiącu w spotkaniach, w trakcie których omawiane są ich bieżące problemy w zakresie opieki nad osobami upośledzonymi oraz te dotyczące aktywizacji. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Na każde spotkanie zapraszany jest specjalista – psycholog, rehabilitant czy dietetyk.


Razem łatwiej – aktywizacja społeczna osób z upośledzeniem umysłowym

Ełcka Caritas oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej (prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku) realizują wspólnie zadanie na rzecz osób upośledzonych umysłowo. Celem zadania jest aktywizacja społeczna i integracja z lokalną społecznością grupy 22 osób upośledzonych umysłowo do końca 2013 roku. Realizacja celu możliwa będzie poprzez ukazanie nowej formy aktywności społecznej, jaką jest wolontariat. Do realizacji tego celu zaangażowanych zostało 10 wolontariuszy z Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas (ECWC). Wśród celów szczegółowych wymienić można zmianę nastawienia najbliższego otoczenia osób upośledzonych umysłowo (22 osoby) do ich aktywizacji oraz wzrost wiedzy nt. osób upośledzonych umysłowo w lokalnym środowisku. Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez organizację szeregu działań, obejmujących m. in. warsztaty wyjazdowe, piknik integracyjny, spotkania w szkołach, wycieczkę integracyjną, popołudniowe zajęcia, praktyki wolontariackie, czy spotkania dla wolontariuszy pt. „Poczuj się jak niepełnosprawny”. Osoby upośledzone umysłowo, uczęszczające do ełckich WTZ biorą udział w zajęciach aktywizacji zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Niestety, aktywizacja zawodowa nie idzie w parze z aktywizacją społeczną. Osoby te przebywają w gronie innych osób upośledzonych umysłowo, nie mają kontaktu z osobami spoza WTZ. Niestety, wszystko to prowadzi do izolacji osób upośledzonych w społeczeństwie. Po zakończonych zajęciach w WTZ, osoby upośledzone zamykają się w domowym zaciszu, co często spowodowane jest strachem przed wyjściem z domu, obawą przed reakcją ludzi na ich „odmienność”. Małymi kroczkami można zmienić ten stan rzeczy. Poprzez szereg działań zmierzających do aktywizacji społecznej i integracji z lokalną społecznością osób upośledzonych umysłowo, jest szansa aby ukazać te osoby zupełnie w nowym świetle. Osoby te do tej pory nie angażowały się w działania wolontariackie na rzecz lokalnej społeczności. Stąd też pomysł na ukazanie wolontariatu, jako formy aktywizacji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym. W ramach projektu na początku sierpnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Razem łatwiej – aktywizacja społeczna osób z upośledzeniem umysłowym”. Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych w powiecie ełckim. Interpretacja hasła była bardzo zróżnicowana. Dzieci, w swoich pracach przedstawiały przede wszystkim pomoc dla osoby niepełnosprawnej, oraz to w jaki sposób postrzegają osoby z upośledzeniem umysłowym obok siebie, w swoim środowisku. Komisja konkursowa, w wyniku obrad postanowiła nagrodzić następujące osoby: I miejsce zostało przyznane dla Adam Derda (lat 12), II miejsce dla Dawida Grajewskiego (lat 11) natomiast III miejsce przypadło dla Patrycji Ostrowskiej (lat 10). W wyniku obrad komisji, postanowiono nagrodzić 2 dodatkowe prace. Są to prace Damiana Smaki (lat 10) oraz Bartosza Kardyńskiego (5 lat) najmłodszego uczestnika konkursu plastycznego. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. Zwycięzcom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród nastąpiło podczas pikniku integracyjnego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ełku. Poza wręczeniem nagród dla wyróżnionych w konkursie plastycznym, na przybyłych licznie gości czekało mnóstwo atrakcji. Działająca przy Warsztatach grupa teatralna Zgiełk, wystawiła Zemstę. Podopieczni WTZ zachwycili wszystkich swoim kunsztem aktorskim. Odpowiednia sceneria, kostiumy, rewelacyjnie przygotowana sztuka – to wszystko sprawiło, że przedstawienie oglądało się z zapartym tchem. Po przedstawieniu zaproszeni goście zwiedzali Warsztaty, mogli zajrzeć do każdej pracowni i dowiedzieć się, czym na co dzień zajmują się podopieczni Warsztatów. Na zwiedzających czekał słodki poczęstunek oraz muzyka, która zachęcała wszystkich do wspólnych tańców. W ostatnich dwóch tygodniach sierpnia odbyły się 2 pięciodniowe warsztaty wyjazdowe dla 22 osób upośledzonych umysłowo oraz dla 22 opiekunów. W trakcie warsztatów, osoby upośledzone umysłowo jak i ich opiekunowie uczestniczyli w zajęciach z psychologiem, w zajęciach z komunikacji czy wolontariatu. Podczas warsztatów z komunikacji Beneficjenci Projektu dowiedzieli się m. in. w jaki sposób rozwiązywać problemy z komunikacją interpersonalną, werbalną czy niewerbalną. Natomiast w trakcie zajęć z wolontariatu zostały ukazane zalety wolontariatu, jako jednej z form aktywizacji i integracji społecznej. Obie grupy uczestniczyły w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jedna z umiejętności, które powinien posiadać każdy wolontariusz). Zajęcia te, były preludium do dalszych działań w ramach projektu – tj. praktyk wolontariackich. W czasie trwania intensywnego programu warsztatów nie zabrakło czasu na wspólne tańce, karaoke, ognisko czy grilla.PRZEKAŻ
NAM


KRS:
0000219284

Dane KRS: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ
[Rozmiar: 2966 bajtów]