Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku
przy Katolickim Stowarzyszeniu
Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wydarzenia
  4. O nas
  5. Galeria
  6. Kontakt
  7. K S N D E

WTZ Ełk
Ceramiczna
Krawiecka
Modelarska
Muzyczno-teatralna
Plastyczna
Pracy biurowej
Rehabilitacyjna
Techniczna
Tkacko-hafciarska
Życia codziennego
Księga gości

Przekaż swój 1% podatku podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej. Twój 1% jest dla nich szansą na przezwyciężenie niepełnosprawności. KRS 0000219284

Nasze Warsztaty są placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej. Zmierzają one do usamodzielnienia uczestników, poprzez nabywanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Rozwijają także psychofizyczne sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy.
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, są niezdolne do podjęcia pracy oraz muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.